De maatschappelijke betrokkenheid van NeroGiardini

“IN BEN ALTIJD VAN MENING GEWEEST DAT ER TUSSEN SCHOLEN EN BEDRIJVEN EEN GAT IS DAT GEVULD MOET WORDEN EN DAT IS DE TAAK VAN ONS ALS ONDERNEMERS. WIJ MOETEN DE JONGEREN VIA BEROEPSOPLEIDINGEN TOT ONZE BEDRIJVEN TOELATEN EN MEER IN OPLEIDINGEN INVESTEREN, OMDAT SCHOLEN BELANGRIJK ZIJN VOOR ELK BEDRIJF EN ELKE PRODUCTIESECTOR”.

Enrico Bracalente

Beroepsopleidingscentrum ‘ARTIGIANELLI’, opera Don Ricci di Fermo

Driejarige beroepsopleiding ondersteund en gefinancierd door NeroGiardini

NeroGiardini organiseert en financiert de opleiding
tot schoenmaker

NeroGiardini heeft altijd aandacht gehad voor de opwaardering van het gebied en de ontwikkeling van jongeren en heeft daarom met het beroepsopleidingscentrum ‘Artigianelli’ van de Opera Don Ricci van Fermo een drie jaar durende beroepscursus tot schoenmaker opgezet. Dit project wordt volledig gefinancierd door het schoenenbedrijf en is gericht op jongeren tussen de 16 en de 18 jaar met het doel om gekwalificeerd personeel op te leiden dat in het bedrijf kan worden opgenomen.

De cursus, die technische vakken met nog vier vakken, zoals taal, natuurwetenschap, socio-economische geschiedenis en technologie combineert, biedt een complete opleiding die zich ten doel stelt om gekwalificeerd personeel op te leiden dat in de schoenenfabrieken van de NeroGiardini-groep kan worden opgenomen. Zo wordt jongeren in de schoolgaande leeftijd een concrete kans geboden en wordt de lokale schoenenindustrie opgewaardeerd, die een belangrijke speler is in het succes van de ‘Made in Italy’-producten in de wereld.

De kwalificatie van ‘schoenmaker’ die de studenten na drie jaar studie ontvangen, wordt zowel op regionaal als op Europees niveau erkend. De studiepunten die de studenten tijdens de studie behalen zorgen ervoor dat ze de kwalificatie ontvangen. Dit initiatief biedt reële kansen voor toekomstige banen die de sombere realiteit van jeugdwerkloosheid in Italië tegengaan. Zodra de technici die in samenwerking met het Centrum Artigianelli van de Opera Don Ricci in Fermo zijn opgeleid, hun opleiding hebben afgerond, kunnen ze werk vinden in het bedrijf van Enrico Bracalente, die Italië niet wil verlaten voor andere productielokaties waar de arbeidskosten ongetwijfeld lager zijn. Dit is een concrete manier om de ambachtelijke en territoriale kennis te valoriseren, die aan de basis van het succesvolle Made-in-Italy staat.

NeroGiardini heeft zijn eigen crèche

NeroGiardini opent zijn eigen crèche om tegemoet te komen aan de wensen van de medewerkers van bag en van de andere ermee verbonden bedrijven om het gezinsleven en het werk met elkaar te verenigen. Deze service is ontstaan om tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van kinderen en hun ouders, en voldoet niet alleen aan de wensen van mensen met kleine kinderen, maar ook van degenen met schoolgaande kinderen die ‘s middags hulp nodig hebben. De pedagogische aanpak is ontleend aan auteurs zoals Elinor Goldschmied, Maria Montessori, Margaret Mahler. Het toegepaste model probeert om het kind centraal te stellen en om ze zo zelfstandig mogelijk te maken in hun spelkeuzen.

De medewerkers kunnen kiezen uit twee verschillende diensten: crèche van 7.30 – 12.30 uur (kinderen van 3 tot 36 maanden) ontmoetingscentrum voor jongens en meisjes van 13.45 – 19.00 uur (kinderen van 3 tot 10 jaar)

De crèche beschikt over 14 plaatsen met 2 begeleiders en het ontmoetingscentrum voor jongens en meisjes beschikt over 20 plaatsen met 2 begeleiders. De kinderen van de crèche kunnen hun middageten in de crèche nuttigen, waar het personeel het thuis bereide eten afmaakt en bereidt.

Herstel van de nieuwe kerk van San Gregorio in L'Aquila

Dankzij de inzet van de ondernemer Enrico Bracalente is de kerk van San Gregorio, een buurtschap van het in 2009 sterk door de aardbeving getroffen stad L’Aquila, volledig hersteld. In 2010, ongeveer een jaar na de aardbeving die de Abruzzen trof, is de kerk met een oppervlakte van 200 vierkante meter weer geopend, nadat het volledig nieuw opgebouwd is uit gewapend beton en staal en een houten dak.

De hulp van de ondernemer uit Marche en zijn familie kwam na een oproep op televisie van de kloosterzuster Mirella. Haar woorden maakten zoveel indruk dat ze besloten om de werkzaamheden volledig te financieren, zodat San Gregorio weer over een heilige plek kon beschikken. Het bedrag dat door Enrico Bracalente ter beschikking werd gesteld toonde de sterke verbondenheid van de ondernemer met de stad en liet tegelijk zijn grote vrijgevigheid en gulheid zien.

Voor de wederopbouw trok Enrico Bracalente alleen Abruzzese bedrijven aan om de plaatselijke economie te ondersteunen en activiteiten in de regio te stimuleren. De nieuwe kerk werd op 100 meter afstand gebouwd van de oude kerk, die volledig vernield was door de aardschokken. Onder het motto ‘Geen woorden maar daden’ gaf het gebaar van de ondernemer uit Marche niet alleen hoop aan de bevolking, maar liet ook een onuitwisbaar spoor in het geheugen van de inwoners van San Gregorio achter, die hun weldoener nu nog dankbaar zijn.