Disclaimer – Verklaring van niet-aansprakelijkheid

 

De toegang, de raadpleging en het gebruik van de pagina’s van deze website (hiernaar ‘Website’) van B.A.G. S.p.A. impliceren de aanvaarding door de gebruiker (hierna ‘Gebruiker’) van de inhoud van deze Disclaimer.

Alle inhoud op deze website (www.nerogiardini.it), met inbegrip van informatie, teksten, software, foto’s, video’s, grafische vormgeving, muziek, logo’s, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips en/of elk ander materiaal, alsmede alle diensten op deze website, is exclusief eigendom van B.A.G. S.p.A. en is beschermd door copyright en door andere geldende wetten op het gebied van merken en intellectueel eigendom.

Niets van deze website mag voor enig doel worden geïnterpreteerd als licentieverlening of recht op gebruik van het merk ‘NeroGiardini’ zonder de schriftelijke toestemming van of zonder de licentievoorwaarden afgegeven door B.A.G. S.p.A. Onbevoegd gebruik van bovengenoemd merk of van elke andere inhoud van deze website is verboden en kan de juridische bescherming van merken, copyright en/of andere toepasselijke wetten schenden. Het is dus niet toegestaan de inhoud van bovengenoemde website geheel of gedeeltelijk op een drager te registreren, te reproduceren, te kopiëren, te pubbliceren en te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van B.A.G. S.p.A., onverminderd de mogelijkheid om een kopie voor persoonlijk gebruik te maken.

De inhoud en diensten die op deze website worden aangeboden, zijn zo zorgvuldig mogelijk gecontroleerd en voldoen aan de eisen van betrouwbaarheid, correctheid, nauwgezetheid, volledigheid en actualiteit. In elk geval aanvaardt B.A.G. S.p.A. geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onjuistheden, gebreken en weglatingen in de gepubliceerde inhoud. B.A.G. S.p.A. wijst ook elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele directe of indirecte schade die eventueel kan ontstaan met betrekking tot hun gebruik of raadpleging door de gebruiker. Dezelfde overwegingen gelden voor de inhoud die eventueel op de website staat en die is geproduceerd door derden waarop B.A.G. S.p.A. een beroep doet.

B.A.G. S.p.A. garandeert niet dat de inhoud en de diensten van de website aan de eisen of verwachtigen van de gebruiker voldoen, en behoudt zich het recht voor om de inhoud en de functionele en operationele werkwijze van de website op elk willekeurig moment, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen, te wissen, te voltooien of aan te vullen.

B.A.G. S.p.A. is niet verantwoordeliijk voor de gepubliceerde gegevens en de nieuwsberichten waar deze door derden bewerkt zijn, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit de toegang tot een willekeurige website die inkomende of uitgaande verbindingen maakt met deze website.

B.A.G. S.p.A.aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor willekeurige beslissingen van de gebruiker die gebaseerd is op informatie in bovengenoemde website, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of directe of indirecte schade die kan ontstaan na het gebruik en/of het downloaden en/of de weergave op de eigen computer of op die van anderen van elk willekeurig materiaal dat op bovengenoemde website kan worden gevonden.

Hoewel deze website normaal geen overbrenger is van virussen, wormen, trojaanse paarden of andere schadelijke elementen, kan de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat ze kunnen worden overgebracht door navigatie op deze website naar de computers van de gebruiker. Het is dan ook uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te beschikken over geschikte instrumenten voor een veilige navigatie.

Voor meer informatie of toelichting kan de gebruiker contact opnemen met de namen die in het deel ‘contact’ van de website zijn aangegeven.